پهن کردن سفره، عقد آیین سنتی در ایران و سایری از کشورهای دیگر است که از دیرباز در جشن های عروسی رواج داشته اشت. جشن عقد که در ساعات اولیه مراسم ازدواج برگزار می شود و اجرای انواع سفره های عقد در مراسم عروسی و متنوع ترین و بروزترین طرح های سفره عقد که توسط کارشناسان مجرب طراحی و اجرا می شوند.

بخشی از انواع مدل های سفره عقد را می توانید در پایین مشاهده نمایید.