همراه گل آرایی، یکی از شاخصه های مهم برای تجلی دادن به مجالس و فراهم نمودن فضای زیبا و دلنشین برای پذیرایی از مهمانان است. از آنجاییکه عمده فعالیت تشریفات دهلیز عشق در زمینه برگزاری مجالس عروسی می باشد، لذا در بخشی، تصاویری از گل آرایی مجالس عروسی تقدیم حضورتان می گردد.

با استفاده از گل های فصل در طول سال زیباترین شب را تجربه خواهید کرد که در ورودی مراسم ، میز میهمان، جایگاه عروس و داماد، میز شام، سفره عقد ،گل های زیبا است که زیبایی خاصی به سالن و مراسم عروسی شما می دهد.