تزئین جایگاه عروس از وظایف تشریفات دهلیز عشق است. از آنجایی که جایگاه عروس و داماد محلی برای برداشت عکس های یادگاری با مهمانان است در نتیجه تزئینات که توسط عروس داماد انتخاب می شود  و تسوط تشریفات مجالس اجرا می گردد، از اهمیت خاصی برخوردار است.جایگاه عروس و داماد می تواند شامل تزئیناتی نظیر گل آرایی ، شمع آرایی ، تزئین با بادکنک و غیره باشد.

توجه به جزئیاتی نظیر محل قرارگیری جایگاه و انتخاب تزئینات  که به لباس عروس و داماد جلوه بهتر و بیشتری بدهد، از جمله مشاوره هایی است که لازم است توسط تشریفات مجالس دهلیز عشق به زوجین ارائه می شود چرا که ممکن است به دلیل استرس برگزاری مراسم، باری از آنها از دید عروس و داماد پنهان بماند. از این رو به کار گرفتن تشریفات مجالس با سابقه  و مجربی نظیر تشریفات دهلیز عشق سبب می شود تا عروس و داماد از جزئیات غافل نماند و جشن خود را به بهترین نحوه برگزار کنند.