شکل ظاهری کیک در برگزاری عروسی اهمیت زیادی دارد و بهتر است از گل و روبان برای تزئین آن استفاده شود. کیک با برش عروس و داماد و اجرای آتیش بازی و مه سرد در بین مهمانان تقسیم می شود. استفاده از کیک طبقاتی شکل ظاهری بهتری دارد و از لحاظ حجم و اندازه نیز برای مصرف مهمانان مناسب تر است.

از همه مهمتر مزه کیک است که تشریفات دهلیز عشق این اطمینان را می دهد تا همه عروس و داماد های عزیز از این کیک استفاده کرده و خاطره ای خوب و خوش برای خودشان در ذهن داشته باشند.