همانطور که می دانید فینگر فود همان (غذای انگشتی) است. که بتوان به سادگی با انگشت آن را خورد.

فینگر فود ها غذاهایی مانند (جوجه چینی، جوجه استخوانی، کوکوها، بادمجان شکم پر، لقمه های الویه، ته چین مرغ، لقمه های کباب ترکی، کباب لقمه، کتلت ها و ...) می باشد.